Osebe

ZaporedjePriimek in imeDatum rojstvaDatum smrtiSpolAvtor maskeUpodobljenecPoklic 1Poklic 2
1Neznana osebaNeDa
2Aškerc, Anton9. 1. 185610. 6. 1912MoškiNeDapesnikprevajalec
3Arnič, Blaž31. 1. 19011. 2. 1970MoškiNeDaskladateljglasbeni pedagog
4Beethoven, Ludwig16. 12. 177026. 3. 1827MoškiNeDaskladatelj
5Broz, Josip - Tito7. 5. 18924. 5. 1980MoškiNeDapolitik
6Cankar, Ivan10. 5. 187611. 12. 1918MoškiNeDapesnikpisatelj
7Cankar, Izidor22. 4. 188622. 9. 1958MoškiNeDaumetnostni zgodovinarumetnostni kritik
8Danhauser, Josef Franz18. 8. 18054. 5. 1845MoškiDaNeslikargrafik
9Dolinar, Lojze19. 4. 18939. 9. 1970MoškiDaNekipar
10Dremelj, Stane9. 11. 190621. 1. 1992MoškiDaNekipar
11Gangl, Alojzij8. 6. 18592. 10. 1935MoškiNeDakipar
12Globočnik, Vito27. 5. 19206. 8. 1946MoškiNeDaslikargrafik
13Gorše, France26. 9. 18972. 8. 1986DaNekipargrafik
14Gregorčič, Simon15. 10. 184424. 11. 1906MoškiNeDapesnikduhovnik
15Grohar, Ivan15. 6. 186719. 4. 1911MoškiNeDaslikar
16Jakopič, Rihard12. 4. 186921. 4. 1943MoškiNeDaslikar
17Jama, Matija4. 1. 18726. 4. 1947MoškiNeDaslikar
18Kalin, Boris24. 6. 190522. 5. 1975MoškiDaDaakademski kipar
19Kalin, Zdenko11. 4. 191111. 11. 1990MoškiDaNeakademski kipar
20Keršič, Marjan18. 5. 19203. 6. 2003MoškiDaNekipar
21Kidrič, France23. 3. 188011. 4. 1950MoškiNeDaliterarni zgodovinarslavist
22Klein, Franz17791840MoškiDaNe
23Kobilca, Ivana21. 12. 18624. 12. 1926ŽenskaNeDaslikar
24Kojc, Viktor13. 3. 19252. 8. 2000MoškiDaNepedagogslikar
25Kolbič, Gabriel13. 3. 191324. 12. 1995MoškiDaNeakademski kipar
26Kotnik, Fran20. 11. 18826. 2. 1955MoškiNeDaetnologliterarni zgodovinar
27Kotnik, Karol30. 9. 187528. 2. 1910MoškiNeDapodjetnik
28Kozina, Marjan4. 6. 190719. 6. 1966MoškiNeDaskladatelj
29Kraigher, Alojz22. 4. 187725. 2. 1959MoškiNeDapisateljzdravnik
30Kralj, Anton23. 8. 19009. 9. 1975MoškiNeDaslikarkipar
31Kralj, France26. 9. 189516. 2. 1960MoškiDaNeslikarkipar
32Kranjec, Miško15. 9. 19088. 6. 1983MoškiNeDapisatelj
33Kregar, Rado29. 4. 189320. 5. 1962MoškiDaNearhitekt
34Kristan, Etbin15. 4. 186722. 11. 1953MoškiNeDapisateljpolitik
35Lah, Ivan9. 12. 188118. 5. 1938MoškiNeDapisateljpublicist
36Levar, Ivan8. 9. 188828. 11. 1950MoškiNeDaoperni pevecgledališki igralec
37Lipičnik, Adalbert31. 7. 19133. 9. 1971MoškiDaNeakademski kipar
38Loboda, Peter26. 7. 189429. 2. 1952MoškiDaNekipar
39Maher, MarkoMoškiDaNeakademski kipar
40Marussig, Piero10. 5. 187913. 10. 1937MoškiNeDaslikar
41Mercina, LojzeDaNe
42Mihelič, France27. 4. 19071. 8. 1998MoškiNeDaslikargrafik
43Mušič, Marjan16. 11. 19046. 1. 1984MoškiNeDaarhitekt
44Napotnik, Ivan12. 12. 188819. 6. 1960MoškiNeDakipar
45Nietzsche, Friedrich15. 10. 184415. 8. 1900MoškiNeDafilozofklasični filolog
46Oeltjen, Jan15. 8. 188013. 2. 1968MoškiNeDaslikargrafik
47Oražen, Ivan8. 2. 186911. 3. 1921MoškiNeDazdravnikpolitik
48Osterc, Slavko17. 6. 189523. 5. 1941MoškiNeDaglasbenikskladatelj
49Peruzzi, Svitoslav17. 10. 18815. 7. 1936MoškiDaNekipar
50Plečnik, Jože23. 1. 18727. 1. 1957MoškiNeDaarhitekt
51Prijatelj, Ivan23. 12. 187523. 5. 1937MoškiNeDaliterarni zgodovinarkulturni zgodovinar
52Prokofjev, Boris1943MoškiDaNeakademski kipar
53Putrih, Karel14. 11. 19106. 9. 1959MoškiDaNekiparučitelj
54Nahtigal, Rajko14. 4. 187729. 3. 1958MoškiNeDajezikoslovec
55Ramovš, Fran14. 9. 189016. 9. 1952MoškiNeDajezikoslovec
56Repič, Alojzij11. 3. 186618. 5. 1941MoškiDaNekipar
57Rostohar, Mihajlo30. 7. 18785. 8. 1966MoškiNeDapsiholog
58Rožman, Gregorij9. 3. 188316. 11. 1959MoškiNeDaduhovnikškof
59Sajevic, Ivan21. 10. 189117. 6. 1972MoškiDaNeakademski kiparmedaljer
60Salesin, Edvard29. 9. 191031. 1. 1980MoškiDaNeakademski kiparrestavrator
61Saudek, Rudolf20. 10. 188019. 7. 1965MoškiDaNeakademski kipargrafik
62Sever, Anton14. 6. 188629. 1. 1965MoškiDaNekiparmedaljer
63Sever, Stane20. 11. 191418. 12. 1970MoškiNeDagledališki igralecfilmski igralec
64Smerdu, Frančišek18. 12. 190819. 11. 1964MoškiDaNeakademski kipar
65Sojč, Ivan10. 5. 187921. 3. 1951MoškiNeDakipar
66Sovrè, Anton4. 12. 18851. 5. 1963MoškiNeDaklasični filologprevajalec
67Stoviček, Vladimir26. 6. 189611. 12. 1989MoškiDaNekiparmedaljer
68Suher, Fran4. 10. 186111. 2. 1944MoškiNeDarisaručitelj
69Širca, Friderik11. 7. 185915. 12. 1948MoškiNeDaglasbenikskladatelj
70Škerlj, Milan4. 9. 187510. 12. 1947MoškiNeDapravni pisecpravnik
71Šubic, Janez mlajši26. 10. 185025. 4. 1889MoškiNeDaslikar
72Šubic, Jurij13. 4. 18558. 9. 1890MoškiNeDaslikar
73Tavčar, Franja8. 2. 18688. 4. 1938ŽenskaNeDanarodni delavecpolitik
74Vavpotič, Ivan21. 2. 187711. 1. 1943MoškiNeDaslikarilustrator
75Vilfan, Josip mlajši30. 8. 18788. 3. 1955MoškiNeDapolitikpravnik
76Voranc, Prežihov10. 8. 189318. 2. 1950MoškiNeDapisateljpolitik
77Žerjav, Gregor14. 11. 188227. 6. 1929MoškiNeDapolitikpravnik
78Župančič, Oton23. 1. 187811. 6. 1949MoškiNeDapesnikdramatik